MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Polders van Landschap Midden-Delfland

Het (voornamelijk) open en groene landschap van Midden-Delfland verkreeg in 2017 de status van Beschermd Provinciaal Landschap (BPL). In grote lijnen bevat dit het Midden-Delflandgebied, zoals vastgesteld in de Reconstructiewet Midden-Delfland, aangevuld met enkele polders ten oosten hiervan. Onderstaande kaart toont in rood de contouren van het BPL. In blauw is het open gebied van de diverse polders ingetekend.

Kaart BPL en polders - 2019

Met behulp van de knoppen bovenaan deze pagina wordt elke polder in meer detail beschreven en in beeld gebracht.

In de periode 2007-2014 werden de polders van het Midden-Delflandgebied in logische groepen beschreven door de Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk. De resultaten staan in zeven boekjes met de titel Historie en Landschap van ... en kunnen als PDF gratis worden gedownload. De polders die aan het BPL werden toegevoegd zitten hier helaas (nog) niet bij.

Zouteveense Polder en eendenkooi
Zouteveense Polder en eendenkooi op de achtergrond.

Overzicht polders

De volgende polders worden besproken:

13 juli 2020